Select Page

"KAJA, KAS TÕESTI FAKTIDE, DIALOOGI, DEMOKRAATIA VASTU?"

 

Kättesaadav kvaliteetne
ajakirjandus on üks viimase
32 aasta Eesti edu alustest.

Reklaamikampaania sõnumiga väljendasid Eesti kohalikud, maakondlikud ja üleriigilised lehed protesti valitsuse tegevuse vastu.  

Kampaania sisuliseks eesmärgiks oli tagasiside valitsusele, kes ei kuula ega aruta. 

Mõtestatud meedia hoiab eemal kontrollimata sisuga sotsiaalmeedia ja propaganda, tagades seeläbi laiema ja usaldusväärsema inforuumi

Kampaania keskmes olnud printreklaamid avaldati ühiselt kokkulepitud päevadel kõikide Eesti väljaannete vahel…  

Kampaania keskmes olnud printreklaamid avaldati ühiselt kokkulepitud päevadel kõikide Eesti väljaannete vahel…  

… ja kampaania sõnumiga bännerid Eesti suurimates uudisportaalides. 

Kuigi maksumäär jäi muutmata, leidis kampaania kajastust nii televisioonis, ajakirjanduses, sotsiaalmeedias, ning mis kõige olulisem jõuti kampaania „kangelasteni“. 

Räägi meile oma lugu

info@brandstudio.ee
+372 5397 4716

Delfi Meedia AS
Narva mnt 13, Tallinn, 10151